กิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ NMM HALF MARATHON 2022 โรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ NMM HALF MARATHON 2022 โรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม โดยมี พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงเรียนนวมินทราชทิศ มัชฌิม