การประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยมีนายนายสมบัติ ล้อจลเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม Guest Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์