การประชุมผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมีนายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด และนายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุม เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการบริหารในภายสำนักงาน ณ ห้องประชุม Guest Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์