ผอ.สพม.นว ร่วมการเยี่ยมชมการต้อนรับนักเรียนเข้าโรงเรียนในช่วงเช้าของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

วัน จันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการเยี่ยมชมการต้อนรับนักเรียนเข้าโรงเรียนในช่วงเช้าของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม