การจัดทำคู่มือการดำเนินการระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA

วัน ศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการจัดทำคู่มือการดำเนินการระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA ตามแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึษา ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ของ สพม.นครสวรรค์ วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์