สพม.นครสวรรค์ ร่วมเดินทางส่งและแสดงความยินดีกับ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ ณ สพป.นครสวรรค์ เขต 1

วัน พฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมเดินทางส่งและแสดงความยินดีกับ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ณ ห้องประชุมศรีสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/16qwjGX5pR7QOs-XYS9gvnttA98QqCbmt