พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายบันจง จิ๋วแหยม บิดาของ ดร.จิโรจ จิ๋วแหยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม

วัน พุธ ที่  9  พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายบันจง จิ๋วแหยม บิดาของ ดร.จิโรจ จิ๋วแหยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม ณ  วัดสรรพยาวัฒนาราม  จังหวัดชัยนาท