สพม.นครสวรรค์ ออกตรวจเฝ้าระวังเทศกาลลอยกระทง

เมื่อวัน อังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 – 00.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.อ.อภิภู ติรยาอติพร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกตรวจเฝ้าระวังเทศกาลลอยกระทง