ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2565 โรงเรียนทหารอากาศอนสุรณ์

วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ นำโดย ดร.ณัฐชานนท์ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน, นางตรีทิพย์ธิดา  โพธิ์ชาธาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู     จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน และกฎระเบียบที่นักเรียนต้องปฏิบัติตาม พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับครอบครัวคุณธรรม ประจำห้อง และเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้ปกครองอีกด้วย