ผอ.สพม.นครสวรรค์ ร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัน ศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช