ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนพระบางวิทยา 

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00​ น.
นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์สหวิทยาเขตร่มเกล้า นวมินท์ นางเมตตา ถวิลไทย และนางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนพระบางวิทยา โดยมี นายกิจจา​ เอี่ยมระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา พร้อมด้วย นายอภิเชษฐ์​ บุญพยอม รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่าย นำพาเยี่ยมชม สภาพภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนและเยี่ยมชมห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน ร่วมให้กำลังใจครูและนักเรียน รวมถึงการดำเนินการตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ และกระทรวงศึกษาธิการ และสรุปผลการนิเทศ ตรวจเยี่ยม สะท้อนคิด ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนพระบางวิทยา