ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิต​วิทยา 

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.
นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์สหวิทยาเขตร่มเกล้า นวมินท์ นางเมตตา ถวิลไทย และนางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิต​วิทยา​ โดยมี นายเกษม​ รัตน​พรหม​ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งช​ั​ชวลิต​วิทยา พร้อมด้วย​ นางสาว
วรารัตน์​ กันเพ็ชร์ ​รองผู้​อำนวย​การโรงเรียน​ ร่วมพูดคุย​ ให้ข้อมูล​ การเตรียมพร้อม​การเปิดภาคเรียน​ การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการดำเนินการตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ และกระทรวงศึกษาธิการ และสะท้อนคิด ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิต​วิทยา​