ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนนวมินท​ราชู​ทิศ​มัชฌิม 

วัน พฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.50 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์สหวิทยาเขตร่มเกล้า นวมินท์ นางเมตตา ถวิลไทย และนางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนนวมินท​ราชู​ทิศ​มัชฌิม​ โดยมี ดร.ชาญ​ณรงค์​ ยาสุทธิ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินท​ราชู​ทิศ​มัชฌิม​ พร้อมด้วย
นายเสฐียร ดามาพงษ์ และนายพูนสุข สุวรรณ์​ รองผู้​อำนวย​การโรงเรียน​ ร่วมพูดคุย​ ให้ข้อมูล​ การเตรียมพร้อม​การเปิดภาคเรียน​ การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการดำเนินการตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ และกระทรวงศึกษาธิการ และสะท้อนคิด ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนวมินท​ราชู​ทิศ​ มัชฌิม​