ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนโกรกพระ​ 

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น.
นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์สหวิทยาเขตวิมานลอย นางสัมพรรณ ถวิลไทย และนางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนโกรกพระ​ โดย นายบัญชา วงศ์ซื่อ​ ผู้อำนวยการโรงเรียนโกรพระ พร้อมด้วย นางเจนจิรา ชมกุล​ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูพาเยี่ยมชม สภาพภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนและเยี่ยมชมห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน ร่วมให้กำลังใจครูและนักเรียน รวมถึงการดำเนินการตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ และกระทรวงศึกษาธิการ