สพม.นว ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวังข่อยพิทยา โรงเรียนไพศาลีพิทยา และ โรงเรียนตะคร้อพิทยา

วัน พฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวังข่อยพิทยา โรงเรียนไพศาลีพิทยา และ โรงเรียนตะคร้อพิทยา