การประเมินเหรียญ​ลูกเสือยั่งยืน 

วัน พฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมการประเมินเหรียญ​ลูกเสือยั่งยืน ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1