การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัน อังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์