พิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนใหม่ (อาคารเรียน 3 บวรธำรง) ณ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 

วัน อังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.09 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนใหม่ (อาคารเรียน 3 บวรธำรง) ณ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์