ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 

วัน อังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.20 น.
นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์สหวิทยาเขตร่มเกล้า นวมินท์ นางเมตตา ถวิลไทย และนางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา โดย นายปัญญา พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา พร้อมด้วย นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำพาเยี่ยมชม สภาพภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนและเยี่ยมชมห้องเรียน การจัดการเรียนการสอน ร่วมให้กำลังใจครูและนักเรียน รวมถึงการดำเนินการตามนโยบาย จุดเน้น สพฐ และกระทรวงศึกษาธิการ และสรุปผลการนิเทศ ตรวจเยี่ยม สะท้อนคิด ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทับกฤชพัฒนา