ปฐมนิเทศ พนักงานราชการ 

วัน อังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปฐมนิเทศ พนักงานราชการ จำนวน2 ราย ได้แก่ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์