สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนนครสวรรค์

วัน อังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.20 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายคมกฤชแผนเสือ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วยทีมบริหารรองผู้อำนวยการโรงเรียน นำพาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติออนไลน์ และเยี่ยมชมห้องเรียน ร่วมให้กำลังใจครูและนักเรียน ณ โรงเรียนนครสวรรค์