ผอ.สพม.นครสวรรค์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายวิเชียร บุตรเสน่ห์ บิดาของนางสาวสายชล บุตรเสน่ห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00  น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายวิเชียร บุตรเสน่ห์ บิดาของนางสาวสายชล บุตรเสน่ห์  ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์  ณ วัดลาดยาว  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์