สพม.นครสวรรค์ ร่วมพิธีงานฌาปนกิจศพ เด็กชายพีรภัทร รัตนภักดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนพนมรอกวิทยา

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยว่าที่ ร.อ.อภิภู ติรยาอติภร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ไปร่วมพิธีงานฌาปนกิจศพ เด็กชายพีรภัทร รัตนภักดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนพนมรอกวิทยา ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ วัดตะเฆ่ค่าย ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ ให้แก่ครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิต