สพม.นครสวรรค์ นิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

วัน จันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางขวัญเรือน  เสนานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน โดยนายบรรพต สมสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ของการเปิดภาคเรียน พาเยี่ยมชมการสร้างอาคารห้องสมุดของโรงเรียน ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร