สพม.นครสวรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายวิเชียร บุตรเสน่ห์ บิดาของ นางสาวสายชล บุตรเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ณ วัดลาดยาว 

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 19.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายวิเชียร บุตรเสน่ห์ บิดาของ นางสาวสายชล บุตรเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ณ วัดลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์