สพม.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ไปร่วมงานศพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนพนมรอกวิทยา ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยนางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, นางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวธิติวรรณ นันตื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ไปร่วมงานศพ เด็กชายพีรภัทร รัตนภักดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนพนมรอกวิทยา ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะ บาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ณ วัดตะเฆ่ค่าย ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้ง มอบเงินช่วยเหลือ ให้แก่ ครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิต เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น