การประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผน วิเคราะห์ และเตรียมการจัดทำสรุปโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค์

วัน เสาร์ ​ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์​ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผน วิเคราะห์ และเตรียมการจัดทำสรุปโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสรรค์ ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​นครสวรรค์​