พิธีลงนามบันทึก​ข้อตกลง​ความร่วมมือ​เรื่องการดำเนินงาน​กิจกรรม​ทางวัฒนธรรม​ในสถานศึกษา​ระหว่าง​สภา​วัฒนธรรม​ จังหวัด​นครสวรรค์​

วันศุก​ร์​ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์​ร่วมลงนามบันทึก​ข้อตกลง​ความร่วมมือ​เรื่องการดำเนินงาน​กิจกรรม​ทางวัฒนธรรม​ในสถานศึกษา​ระหว่าง​สภา​วัฒนธรรม​ จังหวัด​นครสวรรค์​ โดยนายพัน​ศักดิ์​ ศรีทอง​ ประธานสภาวัฒนธรรม​จังหวัด​นครสวรรค์​ เพื่อให้เกิดความ​ร่วมมือกัน​ในการส่งเสริม​ สนับสนุน​ อนุรักษ์​ เผยแพร่​ ฟื้นฟูและเฝ้าระวัง​ทางวัฒนธรรม​ อันก่อให้เกิดประโยชน์​แก่เด็กและ​เยาวชน​ในสถานศึกษา​สังกัด​สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษา​มัธยมศึกษา​นครสวรรค์​