สพม.นครสวรรค์ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และ รองผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2565 ณ โรงเรียนนครสวรรค์

วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และ รองผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมแจ้งข้อราชการ นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา พร้อมด้วย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ในการประชุมครั้งนี้ได้ความอนุเคราะห์การจัดการประชุมโดยโรงเรียนนครสวรรค์ นำโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนนครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ กล้อง 1 https://drive.google.com/drive/folders/1Y9Xf8lLRqnKNyY_79wLRqMZxGpqZZge6

ภาพจากไดร์ฟ กล้อง 2 https://drive.google.com/drive/folders/1eqXp-T_btlU5W3yeliF-LyZ_5Tmhu-rA