การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2565 จังหวัดนครสวรรค์  

วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.  นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2565 จังหวัดนครสวรรค์ มีการแนะนำตัวหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนในสังกัด เข้ารับเกียรติบัตรโครงการ To be number 1 และคนดี ศรีสวรรค์ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์  501  ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์