การประชุมกลุ่มกฏหมายและคดี

วัน พฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มกฏหมายและคดี โดยมี นางสาวรังสิมา ภู่แปลง นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี และ ส.ต.ท.จง นาคตระกูล นิติกรชำนาญการ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม Guest Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1Uq77jV6PxzKB5ol2fj363UH1ZGHY8q_X