สพม.นครสวรรค์ ร่วมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ โดยการลงพื้นที่ของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 

วัน พุธ  ที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประธานสหวิทยาเขต ทั้ง 5 สหวิทยาเขต ร่วมการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ โดยการลงพื้นที่ของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา

ภาพจากไดรฟ์ https://drive.google.com/drive/folders/1WvPulua–ZWwMAXRPn-Tq7RSI0gnIVIi