อบรม การใช้งานโปรแกรม BRS

วัน อังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. กลุ่มนโยบายและแผน และ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าอบรม การใช้งานโปรแกรม BRS เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์