การประชุมกลุ่มนโยบายและแผน

วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มนโยบายและแผน มีนายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากร นำโดย นางวสุ เกษสำโรง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุม Guest Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์