การประชุมผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมีดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ และ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุม เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการบริหารในภายสำนักงาน ณ ห้องประชุม Guest Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์