ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมอาคารและสถานที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยม สำรวจอาคารและสถานที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เพื่อเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ให้น่าอยู่ น่าทำงาน และบริการประทับใจ