ผอ.สพม.นครสวรรค์ ได้บรรยายให้ความรู้ ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

วัน พุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้บรรยายพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ พร้อมให้คำแนะนำการบริหารงานในสถานศึกษา ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จำนวน 14 ราย และ 1 รูป ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์