การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นความรู้ขั้นสูง รุ่นที่ 1/2565 ณ ค่ายฝึกอบรมโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นความรู้ขั้นสูง รุ่นที่ 1/2565 ณ ค่ายฝึกอบรมโรงเรียนลาดยาววิทยาคม อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์