ผอ.สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ( สอวน.) ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนนครสวรรค์

วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นางอิสริยา พันธุ์เขตกิต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวธิติวรรณ นันตื้อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ( สอวน.) ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ ศูนย์โรงเรียนนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม เบเวอร์ลี่ ฮิลล์ ปาร์ค จ.นครสวรรค์