นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์นักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา

วัน ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ประเด็นหลักการบริหารการจัดการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา จำนวน 4 คน รุ่นที่ 23 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์