สพม.นครสวรรค์ ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565

วัน พุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8/2565 โดยมี ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมมอบนโยบายและข้อราชการ มีการมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่ ด้วย KP การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพฐ. โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนการดำเนินงาน ประจำปีบัญชี 2566 กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดย ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมร่วมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์