ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา จำนวน 10 คน รุ่นที่ 23 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน จันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา จำนวน 10 คน รุ่นที่ 23 จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์