สพม.นครสวรรค์ ต้อนรับบุคลากรใหม่

วัน จันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นำโดย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับบุคลากรใหม่ นางศิฎามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ นายไชยวัฒน์ คณทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และ นางสาวสุพัตรา พันธุ์พุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์