พิธีมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ดร.สุชาติ เอกปัชชา ดร.ยมนพร เอกปัชชา

วัน ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 16.00 น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร สพม.นครสวรรค์ ร่วมจัดพิธีมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.ยมนพร เอกปัชชา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ช่วยราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/11UIQYm9tKR4ZhWh4p9a-_BGNjIFujr8C