ผอ.สพม.นครสวรรค์ ร่วมงานมุทิตา คารวะ กษิณานุสรณ์ 2565 ชมรมผู้บริหารจังหวัดนครสวรรค์ โดย สพป.นครสวรรค์ เขต 3

วัน ศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมงานมุทิตา คารวะ กษิณานุสรณ์ 2565 ชมรมผู้บริหารจังหวัดนครสวรรค์ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โดยมี นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1Ve0xVYU0oUfL9xDymZzB7Z2ZznbR3Odv?usp=sharing