รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ” และประชุมการบริหารจัดการและกำกับติดตามการดำเนินงาน 

วัน พุธ ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ” และประชุมการบริหารจัดการและกำกับติดตามการดำเนินงาน โดยมีก่อนเริ่มการประชุมมีกิจกรรม เคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา ณ ห้องประชุมร่วมใจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์