ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเรื่องระบบความปลอดภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเรื่องระบบความปลอดภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม