พิธีมอบเงินส่งเสริมการออมให้กับนักเรียนตามโครงการ โรงเรียน กอช. 100% จังหวัดนครสวรรค์

วัน อังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด นักเรียน ร่วมพิธีมอบเงินส่งเสริมการออมให้กับนักเรียนตามโครงการ โรงเรียน กอช. 100% จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์

ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1j2aVhOVO-Fpi8GZc1EWBDkVxzvaKG72l