การประเมินสัมฤทธิผล การปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์

วัน อังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล การปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1  พร้อมด้วย ดร.ชาญณรงค์  ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานสหวิทยาเขตร่มเกล้า นวมินท์ นางสาวอมรรัตน์แก้วมาลา นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ ณ  โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์

ภาพจากไดรฟ์   https://drive.google.com/drive/folders/1URKcBr65liJ96AKMolw1QtURQvv6zoXC