การประเมินสัมฤทธิผล การปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา

วัน อังคาร ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.สุชาติ เอกปัชชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล การปฎิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1  พร้อมด้วย ดร.ชาญณรงค์  ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานสหวิทยาเขตร่มเกล้า นวมินท์ นางสาวอมรรัตน์แก้วมาลา นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา

ภาพจากไดรฟ์ https://drive.google.com/drive/folders/1UPSyDIFrTQLhi94_7Nm1fdR85RpQY51o